Vot electrònic en processos de consulta i participació ciutadana

Happyopinion permet avaluar la gestió municipal de manera senzilla i gràfica. El sistema inclou la possibilitat de realitzar enquestes per obtenir la percepció ciutadana sobre la gestió municipal, els serveis municipals i els processos de participació ciutadana, mitjançant votacions telemàtiques i presencials.

Funcionament

Registre cens

Per efectuar el vot virtual és necessari disposar del correu electrònic o del telèfon mòbil del votant / ciutadà.

Consultes i votacions on-line i presencials

La plataforma permet la celebració de votacions amb infinitat de tipologies de preguntes / respostes.

Resultats i estadístiques a temps real

Els resultats poden presentar-se en temps real, amb format gràfic molt visual.

Funcionament

Registre cens

Per efectuar el vot virtual és necessari disposar del correu electrònic o del telèfon mòbil del votant / ciutadà.

Consultes i votacions on-line i presencials

La plataforma permet la celebració de votacions amb infinitat de tipologies de preguntes / respostes.

Resultats i estadístiques a temps real

Els resultats poden presentar-se en temps real, amb format gràfic molt visual.

Seguretat

Encriptació de dades i anonimat del ciutadà / votant:

Happyopinion disposa del sistema més avançat de seguretat i encriptació de dades. Amb la validació del votant mitjançant correu electrònic i sms.

Aspectes legals:

La plataforma reuneix tots els requisits legals que obliga la LOPD, la Llei de Consultes Populars, i la LSSI.