Aplicació online de participació ciutadana

HappyOpinion permet avaluar la gestió municipal o qualsevol àmbit municipal de forma senzilla i gràfica. El mòdul inclou l’opció de realitzar enquestes amb la qual poder obtenir l’opinió ciutadana sobre la gestió del municipi, sobre pressupostos participatius, o sobre qualsevol aspecte que es desitgi, mitjançant el vot telemàtic i presencial.

Avaluació

En quines àrees concretes puc millorar la gestió municipal?

evaluacion

Participació

Què opinen els ciutadans i quins són els seus suggeriments?

participacion

Transparència

Com puc posar la informació a disposició dels ciutadans?

Beneficis

Diagnòstic

Comptar amb un diagnòstic ràpid i senzill sobre la qualitat de la polítiques municipals.

Avaluació

Conèixer la percepció ciutadana en els seus diferents àmbits i serveis.

Participació

Afavorir la participació ciutadana i activar pressupostos participatius.

Imatge

Obtenir reputació com a municipi transparent, i impulsor de les TYC en l’àmbit municipal, potenciant la imatge Smart City.

Estadístiques

  • Conèixer la percepció i votació ciutadana de forma ràpida, segura i transparent.
  • Generació de resultats estadístics, a temps real, de forma gràfica i exportable a pdf.